Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna záložního zdroje UPS pro důležité obvody 10kVA - budova D v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Odesílatel Marek Sedlák
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2022 14:18:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Výměna záložního zdroje UPS, CV.pdf (258.17 KB)