Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova protipožárního nátěru stropních konstrukcí v prostoru Atria, budovy A v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. II.
Odesílatel Marek Sedlák
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.08.2022 07:51:49
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,

zadavatel obdržel dne 19. 8. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění dotazu: Výkaz výměr nefunguje, je možné jej upravit?

Odpověď zadavatele: Oba listy jdou odemknout v Soubor - Zamknout sešit a tady si zvolit jaký list chcete otevřít. Pro jistotu vkládáme přílohou odemčený list s VV.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.


Přílohy
- Příloha č. 2 - Výkaz výměr_odemknutý list výkaz výměr.xls (1.04 MB)