Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou IXEKIZUMAB II
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2022 16:27:25
Předmět Oznámení zadavatele

Vážení,
z důvodu rozsahu Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel nestihl odpovědět v zákonné lhůtě.
V souvislosti s tím bude přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek.
S pozdravem
Lenka Lacinová