Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z. II.
Odesílatel Václava Kremličková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.12.2021 09:19:22
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz. Příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (357.23 KB)