Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou CIPROFLOXACIN 2021 - část 1: Léčivé přípravky s účinnou látkou CIPROFLOXACIN parenterální forma
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2021 15:36:45
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 viz příloha.

Upozornění zadavatele:

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v zadávacích řízeních vztahujících se k veřejným zakázkám na léčivé přípravky, používá jednotnou přílohu s názvem „Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky“.

S pozdravem
Lenka Lacinová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (554.33 KB)