Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z. II.
Odesílatel Václava Kremličková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2021 07:09:09
Předmět Oznámení zadavatele

Vážení,

Zadavatel odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace řeší s klinickými pracovišti, poté je zveřejní na profilu zadavatele.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem
Václava Kremličková