Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení MPLS směrovače do lokalit Litoměřice a Rumburk
Odesílatel Václava Kremličková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2021 07:49:53
Předmět Oznámení zadavatele

Vážení,
zadavatel upravil dobu dodání předmětu plnění na 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy v Zadávací dokumentaci a v Příloze č. 2 - Obligatorním návrhu kupní smlouvy. Jsou zveřejněny jako přílohy tohoto oznámení a na profilu zadavatele.
V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem
Václava Kremličková


Přílohy
- Příloha č. 2 - Obligatorní návrh kupní smlouvy_platný od 8. 11. 2021.docx (42.36 KB)
- Zadávací dokumentace_platná od 8. 11. 2021.doc (142.00 KB)