Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z. II.
Odesílatel Václava Kremličková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2021 12:28:29
Předmět Oznámení zadavatele

Vážení,

Z důvodu rozsahu dotazů v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, nestihne zadavatel odpovědět v zákonné lhůtě. Odpověď bude po zpracování uveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel po zveřejnění odpovědí na dotazy přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Děkujeme za pochopení
Václava Kremličková