Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z. II.
Odesílatel Václava Kremličková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2021 13:49:45
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz. Přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (795.47 KB)
- Příloha č. 4 - Obligatorní návrh smlouvy_platný od 11. 10. 2021.doc (163.00 KB)