Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přesunutí a modernizace systému Elektronické požární signalizace
Odesílatel Václav Štyvar
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2012 13:44:23
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.