Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčivých přípravků k léčbě chronické hepatitidy - část 1: Léčivé přípravky s kombinací účinných látek SOFOSBUVIR a VELPATASVIR
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2021 09:05:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
v příloze posíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.
Vzhledem k tomu, že zadavatel nestihl odpovědět v zákonné lhůtě, bude u ČÁSTI 2 přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek.
S pozdravem
Lenka Lacinová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (62.03 KB)