Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.- stavební práce
Odesílatel Monika Ondová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2021 12:27:52
Předmět Oznámení zadavatele č. 2

V souvislosti s obdrženými žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.