Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.- stavební práce
Odesílatel Monika Ondová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2021 13:00:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace_č. 2

Viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_č .2_2590.pdf (58.10 KB)