Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnovení služeb Microsoft Software Assurance 2021
Odesílatel Pavla Dostálová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2021 11:25:11
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé tímto Vás vyzýváme k podání nabídek v rámci výše uvedené veřejné zakázky