Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčivých přípravků k léčbě roztroušené sklerózy
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2021 08:08:47
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + změna přílohy č. 2

Vážení,
v příloze najdete Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně změněné přílohy č. 2 Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem
Lenka Lacinová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (103.35 KB)
- Příloha č. 2 Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky_ZMĚNA.xlsx (12.45 KB)