Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z.
Odesílatel Václava Kremličková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2021 10:30:36
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze posílám Vysvětlení zadávací dokumentace a nové znění přílohy č. 4 a přílohy č. 6 zadávací dokumentace.
S pozdravem
Václava Kremličková


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (74.87 KB)
- Příloha č. 4 - Obligatorní návrh smlouvy_platný od 10. 5. 2021.doc (162.00 KB)
- Příloha č. 6 - Specifikace ceny_platná od 10.5.2021.xlsx (13.66 KB)