Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z.
Odesílatel Václava Kremličková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2021 08:01:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
rozsah a odbornost žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace si vyžaduje podrobné zpracování odpovědí na žádost.
Z tohoto důvodu budou odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněny po výše uvedeném posouzení.

Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Děkuji za pochopení
Václava Kremličková