Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace - část 3: Vysokofrekvenční koagulace pro Nemocnici Teplice, o.z.
Odesílatel Monika Ondová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2021 10:31:02
Předmět Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek s ohledem na § 98 odst. 3 ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní bez zbytečného odkladu.
Nová lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.