Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace - část 3: Vysokofrekvenční koagulace pro Nemocnici Teplice, o.z.
Odesílatel Monika Ondová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2021 11:43:23
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_2410_část 1-4.pdf (96.55 KB)