Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Due diligence – posouzení nejvhodnější formy zajišťování zdravotních služeb v oblasti Šluknovského výběžku
Odesílatel Monika Ondová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2021 11:01:44
Předmět Oznámení zadavatele - způsob hodnocení nabídek

Nabídky v rámci tohoto poptávkového řízení budou vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Hodnocení bude provedeno tak, že obdržené nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.