Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky aktivních prvků “Switch“ pro Krajskou zdravotní a.s.
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 09:15:04
Předmět Oznámení zadavatele 31. 03. 2021

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z důvodu zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentaci. Odpověď zadavatele bude uveřejněna na dodatečně. Sledujte profil zadavatele.