Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 1: Akumulátorová vrtačka s pilou (Nemocnice Děčín, o.z., Chirurgické oddělení)
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.01.2021 13:34:33
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6; změna lhůty pro část 4

Vážení,
prosím věnujte pozornost Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (viz. příloha této zprávy).
V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel upozorňuje na ZMĚNU LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 4: Mikrochirurgický vrtací systém (Nemocnice Teplice, o.z., Chirurgické oddělení) .
Nová lhůta je zveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem,
Panznerová


Přílohy
- 2370_Vysvětlení zadávací dokumenta č. 6_pdf.pdf (156.90 KB)