Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 1: Akumulátorová vrtačka s pilou (Nemocnice Děčín, o.z., Chirurgické oddělení)
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2021 15:43:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vážení,
v příloze této zprávy, je vám k dispozici Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.
V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel upozorňuje na změnu lhůty pro podání nabídek u veřejné zakázky: Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 1: Akumulátorová vrtačka s pilou (Nemocnice Děčín, o.z., Chirurgické oddělení) a u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 2: Akumulátorové vrtačky pro ortopedii (Nemocnice Teplice, o.z., Ortopedické oddělení). Nová lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem,
Ing. Hana Panznerová


Přílohy
- 2370_Vysvětlení zadávací dokumenta č. 5_pdf.pdf (704.09 KB)