Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 1: Akumulátorová vrtačka s pilou (Nemocnice Děčín, o.z., Chirurgické oddělení)
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2020 14:05:46
Předmět Oznámení zadavatele

Vážení, prosím věnujte pozornost následujícímu Oznámení zadavatele.
Zadavatel v souvislosti se splněním podmínek § 98 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 3: Akumulátorové vrtačky pro chirurgii (Nemocnice Teplice, o.z., Chirurgické oddělení).
Nová lhůta pro podání nabídek, bude zveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem,
Ing. Hana Panznerová