Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 1: Vložky porodnické
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2020 12:57:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5; NOVÁ technická specifikace; ZMĚNA lhůty pro podání nabídek v části č. 2

Vážení,
přílohou posíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.
Zadavatel zároveň upozorňuje na NOVOU technickou specifikaci a na ZMĚNU lhůty pro podání nabídek v části č. 2 veřejné zakázky Dodávky materiálu pro inkontinenci.
S pozdravem,
Ing. Hana Panznerová


Přílohy
- 1947_Vysvětlení zadávací dokumentace_5_PDF.pdf (87.04 KB)
- NOVÁ_Příloha č.3 Dodávka materiálu pro inkontinenci_18022020.xlsx (31.62 KB)