Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 1: Vložky porodnické
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.02.2020 07:20:39
Předmět Oznámení zadavatele

Vážení,
Zadavatel zveřejňuje oznámení o úpravě v technické specifikaci.
Konkrétně se jedná o administrativní chybu; v části 1-4 ve sloupci "J" byla opravena chyba a místo původně uvedeného "...s DPH" bylo opraveno na "....bez DPH" viz. příloha (NOVÁ_Příloha č.3 Dodávka materiálu pro inkontinenci_10022020)
S pozdravem,
Ing. Hana Panznerová


Přílohy
- NOVÁ_Příloha č.3 Dodávka materiálu pro inkontinenci_10022020.xlsx (31.61 KB)