Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 1: Vložky porodnické
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2020 06:35:16
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 + změna lhůty pro podání nabídek pro část 2

Vážení,
v příloze posíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.
Zadavatel zároveň upozorňuje na změnu lhůty pro podání nabídek týkající se veřejné zakázky Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 2: Absorpční podložky pod nemocné.
S pozdravem,
Ing. Hana Panznerová


Přílohy
- 1947_Vysvětlení zadávací dokumentace_3_PDF.pdf (359.71 KB)
- NOVÁ_Příloha č.3 Dodávka materiálu pro inkontinenci_06022020.xlsx (31.56 KB)