Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s. III.
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2020 08:26:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (64.66 KB)