Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou AMOXICILIN II
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2019 11:14:19
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + příloha č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + příloha č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (497.54 KB)
- příloha č. 2 Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky AMOXICILIN_UPRAVENÁ.xlsx (12.58 KB)