Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2019 09:27:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Rozsah a odbornost žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace si vyžaduje podrobné zpracování odpovědí na žádost.
Z tohoto důvodu budou odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněny po výše uvedeném posouzení. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele.