Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kapalinový chromatograf s hmotnostní spektrometrií
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2019 14:47:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č.1_PDF.pdf (601.29 KB)
- zadávací dokumentace_21032019_PDF.pdf (611.57 KB)
- Příloha č. 2 Obligatorní návrh kupní smlouvy_MO.doc (162.00 KB)
- Příloha č. 2 Obligatorní návrh kupní smlouvy_21032019_UL.doc (162.00 KB)