Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce IV.
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2019 09:55:16
Předmět Doplnění zadávací dokumentace - příloha č. 4

Dne 19.03.2019 byla zveřejněna doplňující informace, týkající se
zneplatnění bodu 10.2. v Zadávací dokumentaci a úpravě Přílohy č. 4 - konkrétně se úprava týká části 01 PD vč. VV, D1.6 VZT - technické zprávy. Změna spočívá ve vypuštění konkrétních názvů výrobků a nahrazení všeobecnou specifikací.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (991.91 KB)