Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky balené pitné vody a výpůjčka výdejníků vody
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2019 14:23:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (421.48 KB)