Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky balené pitné vody a výpůjčka výdejníků vody
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2019 15:39:44
Předmět Oznámení zadavatele

Zadavatel vzhledem ke zpracování žádosti o vysvětlení prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek, dokud nebude uveřejněna odpověď na profilu zadavatele.