Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky balené pitné vody a výpůjčka výdejníků vody
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2019 15:33:34
Předmět Výzva k účasti na zakázce

Vážení dodavatelé,
dovoluji si Vás vyzvat jménem zadavatele Krajská zdravotní, a.s. k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.