Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Páteřní routery pro Krajskou zdravotní, a.s.
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2019 14:08:30
Předmět Oznámení - prohlídka místa plnění

Dne 21. 1. 2019 v 9,00 hod. bude umožněna další prohlídka místa plnění. Více viz Zadávací dokumentace.