Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou SEVOFLURAN
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2019 13:47:07
Předmět Příloha č. 3 Obligatorní návrh rámcové dohody_UPRAVENÁ

Příloha č. 3 Obligatorní návrh rámcové dohody_UPRAVENÁ


Přílohy
- Příloha č. 3 Obligatorní návrh rámcové dohody_UPRAVENÁ.doc (142.00 KB)