Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON v injekčních roztocích: část 2
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2018 16:51:44
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (1.47 MB)