Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2018 16:36:14
Předmět Příloha č. 3 Obligatorní návrh rámcové dohody_NOVÉ ZNĚNÍ

Příloha č. 3 Obligatorní návrh rámcové dohody_NOVÉ ZNĚNÍ


Přílohy
- Příloha č. 3 Obligatorní návrh rámcové dohody_NOVÉ ZNĚNÍ.doc (141.50 KB)