Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Část 2 - Anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení ARO, nemocnice Děčín o.z.
Odesílatel Marek Sedlák
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2018 14:07:13
Předmět Vysvětlení zadávácí dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávácí dokumentace č. 1.pdf (659.90 KB)