Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Monitory životních funkcí vč. centrály
Odesílatel Marek Sedlák
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2018 13:40:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz přílohy


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Monit. živ. funkcí + centrála.pdf (1.19 MB)
- Příloha č. 2 Obligatorní návrh smlouvy - Monitory životních funkcí vč. centrály, aktualizace 6.3.2018.doc (158.50 KB)
- Zadávací dokumentace - 1146, aktualizace 6.3.2018.docx (81.83 KB)