Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Příkazní smlouva-1746/17- Ing. Jaroslav Horák 13.11.2017
Smlouva o dílo-1634/17-Marius Pedersen 13.11.2017
2SZMks236991 13.11.2017
2SZMks237020 13.11.2017
2SZMks237022 13.11.2017
2SZMks237025 13.11.2017
4SZM236872 13.11.2017
4SZM236886 13.11.2017
Kupní smlouva- 1816/17-MEDKONSULT s.r.o. 10.11.2017
Smlouva o klinickém hodnocení-77/18- ICON, Pluristem 10.11.2017
2SZMks236823 10.11.2017
2SZMks236834 10.11.2017
2SZMks236837 10.11.2017
5LEK-H236721 10.11.2017
6LEK-H236678 10.11.2017
6SZM236728 10.11.2017
6SZM236735 10.11.2017
Kupní smlouva- 1636-17- Siemens Healthcare s.r.o., pojízdný skiaskopický přístroj s C ramenem 09.11.2017
KZ_OOKC_2600084793_objednávka 09.11.2017
2SZM-D236561 09.11.2017