Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Výmalba ambulance dětské ergoterapie a logopedie, odd. RHC, budova D1, MNUL 11.05.2023
Výmalba kanceláře č. 101, budova R, MNUL 11.05.2023
Výmalba laboratoře, odd. patologie, budova C, MNUL 11.05.2023
3600082228 - Kärcher spol. s r.o. 11.05.2023
KZ_OOKC_101037282023_LT_objednávka 10.05.2023
Objednávka 2600148112 Getinge 10.05.2023
1600022147 - Richter Medical 10.05.2023
KZ OKMP 9_5 Catering Výroční vědecká 115t 09.05.2023
KZ_OOKC_2600148035_objednávka 09.05.2023
KZ_OOKC_2600148087_objednávka 09.05.2023
KZ_OOKC_2600148095_objednávka 09.05.2023
Objednávka 2600148027 Linet 09.05.2023
Objednávka 2600148043 Klaro 09.05.2023
Oprava brzdy na výtahovém stroji výtahu U1 09.05.2023
OSUN objednávka 5600065956 09.05.2023
1179/23 Modernizace chirurgické JIP, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - projektový a inženýrský servis 3336 05.05.2023
2600148021 Pragoperun, spol. s.r.o. 05.05.2023
JP-KONTAKT, s.r.o. 4600110416 04.05.2023
KzCv_Objednávka č. 3600082012 - Zhotovení projektové dokumentace 04.05.2023
KZ_OOKC_2600147980_objednávka 04.05.2023