Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
2600124398 objednávka měřící přístroje elektro 25.02.2021
5600056656-JOHNSON JOHNSON 25.02.2021
Kupní smlouva - Nákup počítačové mavigace - MNUL 24.02.2021
MoOSÚNNováobjednávkaZhotoveníchodníkuseschody,podestou,zábradlím 4600093686 24.02.2021
OSUN objednávka 5600056637 24.02.2021
OSUN objednávka 5600056641 24.02.2021
3600068907 24.02.2021
3600068908 LHL, s. r. o. 24.02.2021
kzdc objednávka 6600035635 23.02.2021
KZ_OOKC_2600124303_objednávka 23.02.2021
KZ_OOKC_2600124312_objednávka 23.02.2021
KZ_OOKC_2600124314_objednávka 23.02.2021
KZ_OOKC_3600068898_objednávka 23.02.2021
KZ_OOKC_3600068899_objednávka 23.02.2021
KZ_OOKC_4600093630_objednávka 23.02.2021
OSUN objednávka 5600056633 23.02.2021
OSUN objednávka 5600056634 23.02.2021
1600019422_servis a opravy výtahů KZ_2/2021 23.02.2021
2600124344 KURÝR 23.02.2021
2600124349 KURÝR 23.02.2021