Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
1600019565 - C SYSTEM CZ 26.03.2021
3600069411 LHL, s. r. o. 26.03.2021
3600069412 LHL, s. r. o. 26.03.2021
CVOSÚN-12- Výměna pož. uzávěrů únik. schodiště - 7.300, 7.400 - objednávka č. 3600069398 25.03.2021
2600125340 KURÝR 25.03.2021
KZ_OOKC_2600125304_objednávka 24.03.2021
KZ_OOKC_4600094264_objednávka 24.03.2021
CVOSÚN-11- Dodávka a montáž redukční stanice RS 11- objednávka č. 3600069379 23.03.2021
KZ_OOKC_2600125250_objednávka 23.03.2021
KZ_OOKC_2600125258_objednávka 23.03.2021
KZ_OOKC_2600125259_objednávka 23.03.2021
Objednávka 2600125267 Linet 23.03.2021
Objednávka 2600125268 VarioMedical Plus 23.03.2021
5600056939 - LINET 23.03.2021
Objednávka 2600125186 Stanislav Kotlár 22.03.2021
1600019413_SUE_energeticky_audit_KZ 22.03.2021
2600125192 KRISTYÁN 22.03.2021
5600056921-Rousek 22.03.2021
kzdc Objednávka 6600035895 19.03.2021
MoOSÚNPořízení nové klimat.jednotky 4600094022 19.03.2021