Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Poskytování právních služeb 19.10.2015
Memorandum o spolupráci ze dne 13.10.2015 13.10.2015
Smlouva o provedení klinického hodnocení - protokol č. D4280C00016 30.07.2015
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání vč. dodatku č. 1 14.05.2015
OSUN objednávka 5600052611 03.03.2015
Smlouva o nájmu prostor k provozování kožní ambulance + dodatek č. 1 - CV 22.12.2014
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání vč. dodatků 15.10.2014
1600015649 - Spojená akreditační komise 09.10.2014
smlouva o výpůjčce - injektor Acist CVI pro kardiologické odd. 01.10.2014
102698 - Inlab 20.09.2014
smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 01.06.2014
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 16.05.2014
2600088180 PRAGOPERUN 19.02.2014
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 31.12.2013
Smlouva o pronájmu nebytových prostor č. 2013006 31.12.2013
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.12.2013
Smlouva o výpůjčce, postoupení smlouvy, dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - přístroj G26 - MO 23.08.2013
Smlouva o posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání - praktické vyučování, vč. dodatků 20.08.2013
smlouva o nájmu nebytových prostor 29.07.2013
smlouva o výpůjčce - IVD Maldi Biopter Systém na odd.klinické mikrobiologie 21.03.2013