Overview of prior information notices

Prior information notice Publication date
Dodávky zdravotnického prádla a obuvi pro Krajskou zdravotní, a.s. 09.07.2018
Pytle na infekční odpad s potiskem pro Krajskou zdravotní, a.s. 14.06.2018
Kancelářský papír pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018 17.01.2018
Spalování nebezpečného odpadu 17.01.2018
Přístroj pro mimotělní oběh, Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 27.12.2017
Monitory životních funkcí vč. centrály, Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 27.12.2017
Instrumentária pro kardiochirurgické operace, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 27.12.2017
Hemodynamický monitor, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 27.12.2017
Extrakorporální membránová oxygenace, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 27.12.2017
Defibrilátor s vnitřními elektrodami, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 27.12.2017
Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 27.12.2017
Echokardiografický přístroj, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 27.12.2017
Sdílení zdravotnické obrazové dokumentace a zavedení služeb eHealth 23.11.2017
Doplnění licencí pro systémovou infrastrukturu Krajské zdravotní, a.s. 2017 19.05.2017
Prodloužení služeb Microsoft Software Assurance 2017 19.05.2017
Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z. 29.08.2016
Upgrade stávajícího prostředí diskových polí 29.08.2016
Transportní monitor vitálních funkcí a transportní plicní ventilátor pro MR 29.08.2016
Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní a.s. - Rámcová smlouva 25.08.2016
Dodávka kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a. s. 23.08.2016
Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní a.s. 19.08.2016
Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Kardiologické kliniky Krajské zdravotní , a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 19.08.2016
Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Oddělení onkologie Krajské zdravotní , a.s. 19.08.2016
Generální oprava gamakamer MB9200 Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní , a.s. 19.08.2016
Dodávka zdravotnických přístrojů 2016 09.08.2016