Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Chirurgický CO2 laser s kolposkopem pro Gynekologicko-porodnické oddělení - Nemocnice Teplice, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 26.10.2021 13:00
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 II.
nadlimitní Zadávání 15.10.2021
Dodávky nesterilních vyšetřovacích rukavic 2021 - část 1: Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 15.11.2021 13:00
Dodávky nesterilních vyšetřovacích rukavic 2021 - část 6: Vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované, nesterilní
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 15.11.2021 13:00
Dodávky nesterilních vyšetřovacích rukavic 2021 - část 5: Vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované, nesterilní, pro práci s cytostatiky, prodloužené
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 15.11.2021 13:00
Dodávky nesterilních vyšetřovacích rukavic 2021 - část 4: Vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované, nesterilní, pro práci s cytostatiky, krátké
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 15.11.2021 13:00
Dodávky nesterilních vyšetřovacích rukavic 2021 - část 3: Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, ZESÍLENÉ
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 15.11.2021 13:00
Dodávky nesterilních vyšetřovacích rukavic 2021 - část 2: Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, PRODLOUŽENÉ
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 15.11.2021 13:00
Dodávka serverů pro Active Directory do Krajské zdravotní, a. s. 2021
nadlimitní Příjem nabídek 08.10.2021 12.11.2021 10:00
Rozšíření monitorovacího systému pro kardiochirurgické oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 11.11.2021 10:00
Telemetrický systém pro oddělení Kardiochirurgie
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 08.11.2021 10:00
MPLS směrovače do lokalit Litoměřice a Rumburk
nadlimitní Příjem nabídek 01.10.2021 05.11.2021 10:00
Dodávky systému odvíječů a etiket pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2021 12.10.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vodoléčba pro Rehabilitační odd. - Nemocnice Chomutov, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2021 06.10.2021 10:00
Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2021 16.11.2021 10:00
všechny zakázky