Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
REACT-EU 98 – Operační světla – Most, Rumburk
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 27.04.2023 12:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou SEKUKINUMAB 2023
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 26.04.2023 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou GLATIRAMER 2023
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 26.04.2023 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou OXACILIN 2023
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 26.04.2023 10:00
REACT-EU 100 - Hemokultivační systém pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III.
nadlimitní Příjem nabídek 21.03.2023 25.04.2023 10:00
Oprava ploché střechy - budova E – Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 05.04.2023 10:00
Pronájem mikroskopu pro Oční kliniku Masarykovy nemocnice o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 31.03.2023 10:00
Část 1 - Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 21.04.2023 10:00
Část 7 - Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. - pracoviště Rumburk
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 21.04.2023 10:00
Část 6 - Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 21.04.2023 10:00
Část 5 - Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 21.04.2023 10:00
Část 4 - Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 21.04.2023 10:00
Část 3 - Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 21.04.2023 10:00
Část 2 - Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 21.04.2023 10:00
Komplexní dodávka náhradních dílů a zajištění servisních prací a oprav protipožárních dveří v Krajské zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 17.03.2023
všechny zakázky