Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Barevné multifunkční zařízení do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2019 05.09.2019 10:00
Dodávka nábytku a vybavení pro Stanici větších dětí - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 09.09.2019 15:00
Operační stůl pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2019 17.09.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiotokografy - část 3: CTG s analýzou ST segmentu dítěte (STAN)
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 16.09.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiotokografy - část 4: HW a SW pro analýzu CTG
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 16.09.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiotokografy - část 1: Rozšíření stávajícího CTG monitorovacího systému
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 16.09.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiotokografy - část 2: CTG monitorovací systém
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 16.09.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiotokografy
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 16.09.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Nemocnice Most, o. z. – Fototerapie II
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2019 19.08.2019 10:00
Elektrochirurgická jednotka pro NCH kliniku do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 06.08.2019 10.09.2019 10:00
Fibrobronchoskop pro kardiochirurgické oddělení do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 06.08.2019 10.09.2019 10:00
Dodávka nábytku pro Oddělení následné péče v Zahražanech, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2019 02.09.2019 10:00
Videoendoskopický systém s úzkopásmovým zobrazením pro ORL oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2019 17.09.2019 10:00
Dodávka sterilizátorů pro oční operační sály - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2019 05.09.2019 10:00
Dodávky baterií pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2019 12.08.2019 14:00
všechny zakázky