Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
REHABILITACE - Elektroléčebné přístroje ke stimulaci polykacího aktu pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 10:00
Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 16.07.2024 10:00
Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 16.07.2024 10:00
Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 11.06.2024
Odstranění opakujících se závad výtahů č. 2, 16, 17, 19, 22, 45, 60, 61, 62, 63 a 73 na hranici odstavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 15.07.2024 10:00
Mrazicí box pro Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 15.07.2024 10:00
Dodávky bílých papírových ručníků pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2024 12.07.2024 10:00
Dodávka licencí antivirového řešení pro Krajskou zdravotní, a.s. 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2024 17.06.2024 12:00
Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 04.07.2024 10:00
Multifunkční odsávačky pro COS CS Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2024 17.06.2024 11:00
EKG holtery pro Kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2024 17.06.2024 10:00
Část 7 - Protipožární dveře – Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. - pracoviště Rumburk
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 10.07.2024 10:00
Část 6 - Protipožární dveře – Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 10.07.2024 10:00
Část 5 - Protipožární dveře – Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 10.07.2024 10:00
Část 4 - Protipožární dveře – Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 10.07.2024 10:00
všechny zakázky